מתחם קרית ים - "בקרוב"

252 דירות לפינוי

מתחם בו קיימים 250 בעלי דירות לפינוי , היזם נתיב פיתוח אחד המקומות המבוקשים בקרית ים , מתחם זה מקדמת חברתנו יחד עם חברת נתיב פיתוח 

 

 

Scroll to Top