מתחם ליסין – חיפה

סטטוס הפרויקט פברואר 2023 לאחר שעברנו את הרב הדרוש במתחם קרי החתמה של למעלה מ 67% חתומים החל השלב המעשי קרי קידום התכנון ברשות, החברה הציגה את סטטוס הפרויקט לבעלי הדירות יחד עם פירוט לוז להמשך התהליך.

חב’ מטרופוליס הפועלת מזה כ 3 שנים במתחם גייסה את שרותיי בית הדייר לסייע לה בקידום הפרויקט מול בעלי הדירות זאת לאור כדאיות והיתכנות כלכלית שיש היום לפרויקט. חשוב לציין כי עד כה המכפיל שנתנה עיריית חיפה לאזור קרית אליעזר לא נתן אפשרות לקידום הפרויקט וכעת  עם קבלת המכפיל הנכון ניתן לקדמו. חברתנו ערכה כנס דיירים בתאריך 18.2.22 במועד זה חתמו למעלה מ 50% מבעלי הדירות על הסמכת היזם ומכאן הדרך לקידום התהליך פשוטה ביותר. 
ברכות לתושבי השכונה
על קצה המזלג תמונות מהכנס הראשון שערכנו במתחם.

כתובת הפרויקט: רחוב ליסין 1-11, חיפה

מס׳ דיירים לפינוי: 92

יזם: חברת מטרופוליס 

יום שישי 18.2.22 שעה 10:00 בבוקר השמש זרחה לה והכנס התקיים בצורה יוצאת דופן מוזמנים להציץ בתמונות..
Scroll to Top