מתחם חדרה

מתחם חדרה

רחובות –  ז’בוטינסקי ביאליק 
קיימים כ 60 בעלי דירות 
יזם – אזורים 
Scroll to Top